35 Sympozjum z Hydroakustyki

11-14.09.2018 r., Ustka, Polska

Komitet Naukowy

Prof. Eugeniusz KOZACZKA, Polska- Przewodniczący
Prof. Tunkay AKAL, Turcja
Prof. David BRADLEY, USA
Prof. Grażyna GRELOWSKA, Polska
Prof. Halvor HOBAEK, Norwegia
Prof. Tim LEIGHTON, UK
Prof. Jarosław MIKIELEWICZ, Polska
Prof. Andrzej NOWICKI, Polska
Prof. John PAPADAKIS, Grecja
Prof. Roman SALAMON, Polska
Prof. Andrey SEREBRYANY, Rosja
Prof. Andrzej STEPNOWSKI, Polska
Prof. Michael TAURODAKIS, Grecja
Prof. Zbigniew WESOŁOWSKI, Polska
Prof. Peter WILLE, Niemcy

Komitet Organizacyjny

Jacek MARSZAL - Przewodniczący
Roman SALAMON - Z-ca przewodniczącego
Iwona KOCHAŃSKA - Sekretarz
Jan SCHMIDT - Skarbnik
Karol LISTEWNIK - Pełnomocnik ds. organizacji wycieczki
Andrzej PARTYKA - Strona internetowa
Wojciech SZYMCZAK