Opłata konferencyjna

Opłata przed 20 lipca 2018 r.
Opłata po 20 lipca 2018 r.
Opłata standardowa
1500 zł
1600 zł
Członkowie PTA/EAA/IEEE
1400 zł
1500 zł
Studenci
1200 zł
1300 zł
Osoba towarzysząca *
1000 zł
1100 zł

* Opłata nie pokrywa materiałów konferencyjnych i kosztów publikacji artykułu.


Opłata pokrywa koszty publikacji artykułu, obiadów, kawy podczas przerw, wycieczki oraz bankietu.

Opłata powinna być przelana na konto:

IBAN: PL 44 1020 1811 0000 0102 0014 2224
BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddzial w Gdansku
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Bank:
PKO BP Oddział 2 w Gdańsku
ul Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk

Tytuł: Acoustics2018 - imię i nazwisko

NIP: 779-20-62-580