35 Sympozjum z Hydroakustyki

11-14.09.2018 r., Ustka, Polska

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w 35 Sympozjum z Hydroakustyki, które odbędzie się w dniach 11-14 września 2018r. w hotelu "Grand Lubicz" w Ustce.

Sympozjum z Hydroakustyki jest miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele nauki zajmujący się zagadnieniami akustyki podwodnej oraz użytkownicy systemów hydroakustycznych. Sympozjum jest jedyną krajową konferencją zajmującą się tą tematyką. Wygłaszane referaty oraz dyskusje z nimi związane sprzyjają dalszemu rozwojowi hydroakustyki pod względem naukowym jak i owocują licznymi nowatorskimi rozwiązaniami wdrożeniowymi, wśród których na szczególną uwagę zasługują prace na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Jubileuszowe 35 Seminarium z Hydroakustyki będzie częścią Stowarzyszonych Konferencji z Akustyki 2018.

Główna sesja Sympozjum poświęcona zostanie następującej tematyce:

 • akustyka morza płytkiego,
 • szumy podwodne,
 • akustyka nieliniowa,
 • systemy i urządzenia hydroakustyczne,
 • przetwarzanie sygnałów hydroakustycznych,
 • inne tematy związane z badaniem środowiska podwodnego.

Oficjalnym językiem sympozjum jest język angielski.

Organizatorzy:

 • Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Gdański
 • Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk

Patronat:

 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersystet Gdański
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • European Acoustics Association